Opera for alle

Det er Operaen i Midtens primære formål at skabe musikdramatik på et højt kunstnerisk og kvalitativt niveau. Herudover har teatret fokus på at videreudvikle opera som kunstart og gøre genren tidssvarende i en eksperimenterende form med afsæt i et klassisk indhold.

Operaen i Midten har tidligere heddet Musikdramatisk Teater, men startede allerede i København i 1963 under navnet Studenteroperaen.  Ved navneskiftet til Musikdramtisk Teater i 1977 påtog teatret sig at varetage opførelser af moderne danske såvel som udenlandske operaer.

I 1997 flyttede Musikdramatisk Teater til Holstebro, hvor det fortsatte med at præsentere professionelle operaopsætninger.

I 2004 fik Musikdramatisk Teater endelig egnsteaterstatus med økonomisk støtte fra ede fires kommuner i det daværende Landsdelscenter MidtVest: Holstebro, Struer, Herning og Ikast, samt Ringkøbing Amt.

I dag er det fortsat de fire kommuner: Holstebro, Struer, Herning og Ikast-Brande, der støtter det, der nu hedder Operaen i Midten, med opbakning fra staten.

Operaen i Midten har sat som et af sine hovedmål at udbrede kendskabet til opera, og har derfor mottoet Opera for Alle.

Filosofi

Operaen i Midten producerer høj kvalitativ musikdramatik på en relevant og tilgængelig måde i indhold og form for at tiltrække et nyt såvel som det vante publikum i alle aldre. Vi har til formål at skabe opera for alle  generationer – der  foretrækker højt kvalitative musikdramatiske forestillinger i en original og tilgængelig form med relevans for vor tid.

Vision

Det er Operaen i Midtens vision at være Danmarks førende operainstitution i udviklingen af opera såvel kunstnerisk som teknologisk med speciel opmærksomhed på børn og unge.