Musikdramatisk Teaterskole


- en underafdeling i  Operaen i Midten

Operaen i Midten ønsker at etablere en række tiltag for børn og unge, primært i det midt- og vestjyske område, men på sigt for børn og unge i hele landet, samt være en aktiv medspiller internationalt i kreativt arbejde med målgruppen. Målsætningen er at blive Danmarks førende institution for klassisk musikdramatik for aldersgruppen 10-19 år, med aktiviteter af højeste professionelle kvalitet, under navnet MUSIKDRAMATISK TEATERSKOLE. Det er vores mål at være en frontfigur både indenfor talentudvikling, musikdramatiske sceneproduktioner med børn og unge på scenen og med læringsforløb, der skaber samarbejder med det danske skolesystem, med internationale aktører og med det professionelle, danske scenekunstmiljø.

Det er således Operaen i Midtens vision at etablere og udvikle et videns- og udviklingscenter, der i samspil med internationale samarbejdspartnere vil blive Danmarks førende indenfor læring af klassisk musikdramatik, målrettet børn og unge. Både I skolearbejdet og på talentlinjen vil lærerkræfterne være højt professionelle undervisere, der kan føre det sceniske og kreative arbejde op på et professionelt plan, og dermed give både skole- og talentelever den bedste oplevelse og de bedste værktøjer. 

Skolearbejdet

Talentlinien

Andre aktiviteter

Mission

 • Skolearbejdet - At udvikle nye undervisningsmetoder, med udgangspunkt i det musikdramatiske teaters værktøjer.
 • Talentarbejdet – At skabe interesse for den klassiske musikdramatik og dens værktøjer
 • For begge projekter - At give eleverne en række værktøjer og erfaringer der styrker deres personlige udvikling, selvværd, selvtillid og kulturelle dannelse

Vision

At være Danmarks førende udviklingscenter indenfor læring af klassisk musikdramatik, målrettet for børn og unge.

Mål

 • At udvikle redskaber som pædagoger og lærere kan bruge i deres fremtidige arbejde
 • At udvikle og afprøve en række workshopforløb for skoleklasser i området.
 • At udvikle og arbejde med Den levende præsentation (WASOP) og WASO
 • At udvikle forskningsbaserede projekter med udenlandske partnere
 • At indgå internationale samarbejder omkring udviklingen af arbejdet med børn og unge, herunder også co-produktioner af undervisningsforløb såvel som produktioner.
 • At forankre teatrets arbejde gennem indsamling og videregivelse af erfaringer, både nationalt og internationalt
 • At vidensdele med nationale og internationale netværk 

Værdier

 • Kun det bedste er godt!
 • De bedste lærerkræfter/kunstnere til undervisning og produktion
 • Bibringe til at styrke børn og unges selvtillid, selvværd, kreativitet og dannelse
 • Se potentialet i det enkelte individ/barn og tilrette undervisningen derefter
 • Vi tænker innovativt og kreativt
 • Vi tænker og agerer som et kulturelt fyrtårn for alle aldre
 • Vore hjerter er med i såvel proces som produkt