Musikdramatisk dannelse og uddannelse for unge talenter

12-01-2016

Operaen i Midten står bag helt ny talentskole for unge i hele landet.  

Flerstemmig sang, fysisk teater, figurarbejde og tekstfortolkning er blot nogle af de emner der venter, når 12 unge talenter efter sommerferien starter på Musikdramatisk Teaterskoles talentlinje. Som det første sted i landet vil undervisningen bygge på klassisk musikdramatik.

Egnsteatret Operaen i Midten har fået støtte af Herning Kommune til at oprette talentskolen, og instruktør Pernille Elimar er ansat som leder af skolen.

”Vi ønsker at give unge mennesker mellem 11 og 19 år en bred musikdramatisk viden og erfaring. Skolen bygger videre på Operaen i Midtens ønske om at tage operagenren ned fra piedestalen og gøre den nærværende og tilgængelig. Det betyder ikke, at eleverne skal synge opera, men de vil lære genren at kende, og talentlinjens slutproduktion vil blive skrevet i et klassisk tonesprog. Vores mål er, at gennem arbejdet med nutidige musikdramatiske sceneformater, forbindes det klassiske og det moderne. Eleverne skal lære at stå på en scene og formidle musikdramatik, så det rører,” siger Pernille Elimar.

I starten af marts vil der være audition til skolen, men allerede den 24. og 25. februar er der informationsmøder i Holstebro og Herning, så interesserede kan få mere at vide.

”Vores talentlinje adskiller sig fra andre ved at bygge på de klassiske traditioner. Musikdramatik er jo i mange grene af scenekunst, men vi tager udgangspunkt i det klassiske. Ved at klæde unge talenter på fra den side, satser vi også på, at det kan gå begge veje. De unge bringer det, de lærer hos os, med ud, mens de bidrager med deres talent og ungdom til Operaen i Midtens produktion,” siger Pernille Elimar.

Unge fra hele landet kan melde sig til, og skolens undervisning er lagt som weekend- og ferieworkshops. Det er netop gjort for at eleverne ikke skal pendle langt til ugentlige prøver.

Skolens undervisning vil primært finde sted på Herning ScenekunstSkole, der har til huse på den gamle Herning Højskole.

I workshop-weekenderne vil en række professionelle lærerkræfter stå for undervisning i for eksempel improvisation, koreografi, stagefight, mime og drama. Der er planlagt 12 workshop-weekender i løbet af det første år.

Hen mod sommeren 2017 vil weekenderne pege i retning mod en stor musikdramatisk produktion, som talenteleverne til efteråret samme år skal være solister i. Det bliver en produktion der følger op på succesen som Operaen i Midten havde med Askepot i 2014. Igen vil der være børn og unge på scenen og i orkestergraven, mens professionelle voksne vil varetage rollerne udenom.

Inden da handler det først om at finde de rette talenter. Der er infomøde den 24. februar på Holstebro Kommunale Ungdomsskole og den 25. februar på Herning Musikskole. Audition er i weekenden den 11. til 13. marts.

 

Askepot var fyldt med farver, bevægelse og herlig musik. Det bliver også tilfældet med den forestilling, som Operaen i Midtens talentlinje munder ud i næste år. Foto: Ole Mortensen.
Drama, koreografi, mime, fysisk teater og sang er nogle af de emner eleverne på talentlinjen på Musikdramatisk Teaterskole kommer gennem. Foto: Mads W. Gammelmark.